Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Thu Hà 04/03/2021
2 HUỲNH THÁI SƠN 04/03/2021
3 Vũ Thị Mỹ Tiên 04/03/2021
4 PHAN HỮU MINH KHOA 04/03/2021
5 PHAN HỮU MINH KHOA 04/03/2021
6 Ngô Thị Tuyết Nga 04/03/2021
7 Lê Thị Thanh 04/03/2021
8 Ninh VĂN ƯNG 04/03/2021
9 NGUYỄN THANH VÀNG 04/03/2021
10 - 04/03/2021 19/03/2021