Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN NGỌC PHƯƠNG TRINH 27/06/2022
3 VĂNG TẤN TRƯƠNG 27/06/2022
4 HA VAN LY 27/06/2022
5 nguyễn thị linh phương 27/06/2022
6 Nguyen Thi Xuan Linh 27/06/2022
7 Nguyễn Ái Vân 27/06/2022
8 ĐẶNG THỊ KIỀU LOAN 27/06/2022 01/07/2022
9 NGUYỄN MINH TRUNG 27/06/2022
10 BÙI TẤN LỰC 27/06/2022 01/07/2022