Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Tất My Trâm 29/11/2021
3 Võ Như Ngọc 29/11/2021
4 Võ Như Ngọc 29/11/2021
5 Bùi Thị Thùy Linh 29/11/2021
6 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG LỄ 29/11/2021
7 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG 29/11/2021
8 CÔNG TY TNHH XD VÀ CƠ KHÍ TRƯỜNG THỊNH PHÁT 29/11/2021
9 NGUYỄN KHẢI HOÀN 29/11/2021 02/12/2021
10 Hồ Vũ Phương Uyên 29/11/2021 02/12/2021