Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH ANH TUẤN NGUYỄN 27/11/2021
3 NGUYỄN TRANG KHƯƠNG 27/11/2021
4 PHAN VĂN THU 27/11/2021
5 CÔNG TY TNHH VN ICETEC 27/11/2021
6 CÔNG TY TNHH KHANG HUY VIỆT NAM 27/11/2021
7 CÔNG TY CỔ PHẦN GAMUDA LAND (HCMC) 27/11/2021
8 LÊ VĂN PHƯƠNG 27/11/2021 29/11/2021
9 MAI THANH HẢI 27/11/2021 29/11/2021
10 NGUYỄN THANH NGA 27/11/2021