Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thanh Liêm 27/11/2021
3 Nguyễn thị Kim Cúc 27/11/2021
4 Phạm Thị Tường Vi 27/11/2021
5 Trần Quỳnh Thuỷ Tiên 27/11/2021
6 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VENDER 27/11/2021
7 PHÙNG THỊ KIM HƯƠNG 27/11/2021
8 NGUYỄN THỊ BÍCH HIỀN 27/11/2021
9 Trương Thế Lâm 27/11/2021
10 LE THỊ THU ĐÔNG 27/11/2021 03/01/2022