Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lâm Kim Thu 04/03/2021
2 TRẦN THỊ NGUYỆT ÁNH 04/03/2021
3 Nguyễn Thanh Bình 04/03/2021
4 Lâm Kim Thu 04/03/2021
5 NGUYỄN THANH HÙNG 04/03/2021
6 TRẦN PHƯƠNG LÝ 04/03/2021 18/03/2021
7 Vo Luong Ngoc Thanh 04/03/2021 11/03/2021
8 HOÀNG QUANG VIỆT 04/03/2021 09/03/2021
9 trần thanh tâm 04/03/2021
10 HUỲNH CÔNG TUẤN 04/03/2021 09/03/2021