Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGÔ QUỐC CƯỜNG 09/12/2021 10/12/2021
3 Trần Nguyễn Tấn Duy 09/12/2021
4 ĐỖ TẤN ĐẠT 09/12/2021
5 NGUYỄN VŨ TRƯỜNG 09/12/2021
6 VÕ VĂN HIẾU 09/12/2021
7 NGUYỄN VĂN IN 09/12/2021
8 phạm anh Kiệt 09/12/2021
9 tôn nữ thị dung 09/12/2021
10 Lê Văn Dũng 09/12/2021