Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HUỲNH ĐỨC THIỆN 17/01/2022
3 TRƯƠNG NGỌC TÚ 17/01/2022
4 Nguyễn Thị Hồng Trúc 16/01/2022
5 Nguyễn Minh Trí 16/01/2022
6 Nguyễn Minh Trí 16/01/2022
7 TRẦN TẤN PHÁT 16/01/2022
8 NGUYỄN MINH ĐẠT 16/01/2022
9 Võ Thành Hiếu 16/01/2022
10 VŨ THỊ ÁNH KHUYÊN 16/01/2022