Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Ngọc Thương Thương 26/09/2021
2 Phạm Ngọc Thương Thương 26/09/2021
3 NGÔ ÁI MỸ NHI 26/09/2021
4 NGUYỄN VĂN CHỨC 26/09/2021 30/09/2021
5 Lê Thị Thảo Ly 25/09/2021
6 NGUYỄN THỊ ĐƯỢC 25/09/2021
7 Lê Thị Thảo Ly 25/09/2021
8 Lê Phan Thảo Ly 25/09/2021 30/09/2021
9 Lê Thị Thảo Ly 25/09/2021
10 Lê Phan Thảo Ly 25/09/2021 30/09/2021