Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Võ Thị Tiểu Ngọc 24/05/2022
3 Phạm nguyễn Thanh Trúc 24/05/2022
4 QUÁCH QUẢNG SIẾC 24/05/2022
5 NGUYỄN THỊ THU 24/05/2022
6 Trần Thị Miền 24/05/2022
7 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng HTC 24/05/2022
8 ĐẶNG ĐẠI DƯƠNG 24/05/2022
9 Nguyễn Thị Ngọc Lan 24/05/2022
10 LÊ PHƯỚC LỘNG 24/05/2022