Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Hữu Hiệp 16/08/2022
3 Trần Hữu Hiệp 16/08/2022
4 Đinh Thị Ái Thu 16/08/2022
5 NGUYỄN ĐÀO QUỐC DUY 16/08/2022
6 Ngô An Hạ 15/08/2022
7 Lê Văn Khoa 15/08/2022
8 Phạm Thị Thùy Ngoan 15/08/2022
9 Đỗ Đình Đạo 15/08/2022
10 Nguyễn Đình Châu 15/08/2022