Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Mai Thuy Khánh Hằng 25/01/2021
2 LÊ TRẦN HOÀI NAM 25/01/2021
3 PHẠM VĂN CÔNG 25/01/2021
4 Trần Thị Phương Thảo 25/01/2021
5 NGUYỄN CÔNG TÍNH 25/01/2021
6 PHẠM QUANG KHẢI 25/01/2021
7 LƯƠNG THỊ HOÀNG KIM 25/01/2021
8 LƯƠNG TẤN ÁI 25/01/2021
9 LÊ THỊ HẠNH HOA 25/01/2021
10 TRẦN LÊ DUY 25/01/2021