Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Võ Tấn Sang 19/01/2022
3 Phạm Văn Danh 19/01/2022
4 ĐỖ QUANG HUY 19/01/2022
5 LÊ THỊ HUỆ 19/01/2022
6 Dương Nhân Hà 19/01/2022
7 HOÀNG NGỌC TUYẾT LÊ 19/01/2022
8 ĐÀO THANH TÙNG 19/01/2022
9 Hồ Thị Tuyết Nga 19/01/2022
10 Từ Đức Toàn 19/01/2022