Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THÀNH ĐẠT 09/12/2021
3 VÕ MINH HIẾU 09/12/2021
4 Nguyễn Hoàng Việt 09/12/2021
5 Tạ Minh Hằng 09/12/2021 14/12/2021
6 VÕ HIẾU UYÊN LINH 09/12/2021 14/12/2021
7 LÊ MINH SƠN 09/12/2021
8 BÙI THỊ BÍCH NGỌC 09/12/2021
9 nguyễn xuân vang 09/12/2021
10 Lê Trường Toàn 09/12/2021 20/12/2021