Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ VINH THÚY 23/05/2022 02/06/2022
3 nguyễn thị linh phương 23/05/2022
4 Bùi Thị Bích Hà 23/05/2022
5 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 23/05/2022
6 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI AN THÁI DƯƠNG (Đ/d: Hoàng Lệ Quyên) 23/05/2022
7 Hoàng Anh Quốc 23/05/2022
8 Lê Thị Hồng Trúc 23/05/2022
9 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO ĐÔNG NAM Á 23/05/2022
10 CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY HOÀNG KIM 23/05/2022