Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bùi Văn Huỳnh 06/07/2022 21/07/2022
3 NGUYỄN THỊ MAI KHANH 06/07/2022
4 TRẦN THỊ HẢI ĐƯỜNG 06/07/2022
5 NGUYỄN THỊ THANH LOAN 06/07/2022
6 Phạm Thị Mỹ Hạnh 06/07/2022
7 VÕ ĐẠI TRUNG 06/07/2022
8 ĐỒNG NGỌC TUYỀN 06/07/2022
9 Lê Tất Linh 06/07/2022
10 NGUYỄN VŨ NGỌC THANH 06/07/2022