Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HOÀNG OANH 29/09/2021
2 Dương Văn Thuận 29/09/2021
3 Lê Hoài Nam 29/09/2021
4 Lê Hoài Nam 29/09/2021
5 Lê Hoài Nam 29/09/2021
6 Lê Hoài Nam 29/09/2021
7 Lê Hoài Nam 29/09/2021
8 Lê Hoài Nam 29/09/2021
9 Lê Hoài Nam 29/09/2021
10 Đoàn Văn Trực 29/09/2021