Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 Trần Hồng Lê 16/05/2022 23/05/2022
4 Đào Hữu Lộc 16/05/2022 23/05/2022
5 ĐẶNG TIẾN ĐỊNH 16/05/2022 19/05/2022
6 Ngô Thị Phương Thảo 16/05/2022 23/05/2022
7 Doãn Thị Thùy Dương 16/05/2022
8 NGUYỄN TRỌNG PHƯƠNG 16/05/2022 16/05/2022
9 NAM THỊ THUỶ 16/05/2022
10 CHUNG THỊ HIỀN 16/05/2022