Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đinh Thị Thu Hồng 27/10/2021
3 Phạm Như Quỳnh 27/10/2021
4 Nguyễn Thị Hồng 27/10/2021
5 TRẦN VĂN THI 27/10/2021
6 Phạm Như Quỳnh 27/10/2021
7 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 27/10/2021 03/11/2021
8 Trần Nguyễn Tường Vi 27/10/2021 03/11/2021
9 CÔNG TY TNHH YAKJIN HỒ CHÍ MINH (JUNG PILKYU) 27/10/2021 03/11/2021
10 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 27/10/2021 03/11/2021