Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LƯU ANH KIỆT 25/10/2021
3 trần tấn quang 25/10/2021
4 Huỳnh Văn Hà 25/10/2021
5 Hà Thanh Tùng 25/10/2021
6 Lý Thị Hòa 25/10/2021
7 Lý Thị Hòa 25/10/2021
8 HUỲN TƯỜNG TIÊN 25/10/2021 08/11/2021
9 PHẠM VĂN VINH - NGUYỄN THỊ KIM CHI 25/10/2021 08/11/2021
10 nguyễn thanh tú 25/10/2021