Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lưu Anh Tuấn 03/12/2021
3 công ty cổ phần Transimex 03/12/2021
4 NGUYỄN BẢO TRUNG 03/12/2021
5 NGUYỄN THỊ LOAN 03/12/2021
6 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG BẢO THẠCH 03/12/2021
7 Phạm Thị Kim Ngân 03/12/2021
8 TRẦN QUANG MINH 03/12/2021
9 Nguyễn Thị Thắm 03/12/2021
10 HUỲNH THỊ LẬP 03/12/2021