Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Như Hảo 19/04/2021
2 Dương Thị Châu 19/04/2021
3 Ngô Thị Thanh Thúy 19/04/2021
4 LÝ VĂN THANH 19/04/2021
5 Huỳnh Văn Hải 19/04/2021
6 Trương Công Danh 19/04/2021
7 NGUYỄN GIA THÂN 19/04/2021
8 Võ Thị Ái Nhi 19/04/2021
9 TRẦN NAM CƯỜNG 19/04/2021
10 Đỗ Ngọc Thuỳ Trang 19/04/2021