Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 BÙI THỊ ÁNH DUYÊN 06/12/2021
3 Lại Hoàng Duy Tuấn 06/12/2021
4 Phạm Quốc Anh Minh 06/12/2021
5 NGUYỄN THỊ NINH 06/12/2021
6 Lê Thị Hồng Dung 06/12/2021
7 Phan Hoàng Minh Học 06/12/2021
8 THAI THI KIM QUY 06/12/2021
9 Phùng Thị Thu Hương 06/12/2021
10 Trà Quốc Kiệt 06/12/2021