Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trương Vân Trường 26/01/2021
2 PHẠM THỤY NGỌC YẾN 26/01/2021
3 LÊ KIM YẾN 26/01/2021
4 LÊ KIM YẾN 26/01/2021
5 Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Sao Mai 26/01/2021
6 THẠCH THỊ NGỌC THỦY 26/01/2021
7 Nguyễn Thành Trọng 26/01/2021
8 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 26/01/2021 18/02/2021
9 TRẦN VĂN KHÁNH 26/01/2021
10 TRẦN VĂN KHÁNH 26/01/2021