Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ ĐÌNH NGÃI 25/01/2021
2 PHẠM VĂN PHÚC 25/01/2021
3 NGUYỄN VĂN NGHĨA 25/01/2021
4 Trần Thế Vũ Trường Sơn 25/01/2021
5 Trần Thế Vũ Trường Sơn 25/01/2021
6 Trần Thế Vũ Trường Sơn 25/01/2021
7 Trần Thế Vũ Trường Sơn 25/01/2021
8 Trần Thế Vũ Trường Sơn 25/01/2021
9 Trần Thế Vũ Trường Sơn 25/01/2021
10 Phạm Thị Ngọc Trinh 25/01/2021