Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN ANH DŨNG 17/05/2022
3 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐÌNH NGUYỄN 17/05/2022
4 LÊ MẠNH TIÊN 17/05/2022
5 TRẦN LÝ KIM CHÂU 17/05/2022
6 Nguyễn Thị Bạch Yến 17/05/2022
7 TRẦN VĂN THI 17/05/2022
8 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔI MẮT 17/05/2022
9 Phạm Văn Kha 17/05/2022
10 NGUYỄN QUANG ĐẠT 17/05/2022