Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN 19/05/2022 24/05/2022
3 ĐINH THỊ TÂM 19/05/2022
4 HUỲNH LONG NGỌC HUY 19/05/2022 24/05/2022
5 PHẠM THỊ THANH NHÀN 19/05/2022
6 BQL chợ Hòa Hưng 19/05/2022
7 VÕ THÁI THỊ QUỲNH NHƯ 19/05/2022
8 BÙI THỊ NGỌC PHƯƠNG 19/05/2022
9 Nguyễn Hiếu Phong 19/05/2022 01/06/2022
10 LÊ THỊ THẤN 19/05/2022