Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trương Kim Phước 22/10/2020
2 Nguyễn Đức Hoà 22/10/2020
3 PHẠM CHÍ THANH 22/10/2020
4 Nguyễn Quỳnh Hồng Đoan 22/10/2020
5 LÊ THỊ NGUYỆT XUÂN 22/10/2020
6 Trần Kim Triều 22/10/2020
7 TRƯƠNG THỊ THU THẢO 22/10/2020
8 Mai Thanh Sang 22/10/2020
9 Tô Thị Kim Trúc 22/10/2020
10 Đào Thị Phương Anh 22/10/2020