Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ NGOAN 26/09/2021
2 Nguyễn Ngọc Phượng 26/09/2021
3 Phạm Thị Thu Uyên 26/09/2021 30/09/2021
4 LU VINH KÝ 26/09/2021
5 LÊ THỊ HỒNG MAI 26/09/2021
6 NGÔ NGỌC CHÂN 26/09/2021
7 TRẦN THỊ CẨM NHUNG 26/09/2021
8 NGUYỄN ĐỨC ĐƯỢC 26/09/2021
9 Lư Hảo 26/09/2021
10 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 26/09/2021 12/10/2021