Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phan Văn Lẹ 16/08/2022
3 HOÀNG VŨ GIA HÂN 16/08/2022
4 NGUYỄN MINH PHONG 16/08/2022
5 BÙI PHƯƠNG THẢO 16/08/2022
6 Hộ kinh doanh Cửa hàng hoa kiểng Khuyến Nông 16/08/2022
7 Lê Đức Ngân Hà 16/08/2022
8 Nguyễn Khánh Đôn 16/08/2022
9 VÕ THỊ HẠNH 16/08/2022
10 Lê Thị Hải Vân 16/08/2022