Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Ngọc Truyền 25/05/2022
3 Trịnh Kim Hoa 25/05/2022
4 Lê Thị Minh Thái 25/05/2022
5 ĐỖ THỊ BÍCH PHƯƠNG 25/05/2022
6 Trịnh Kim Hoa 25/05/2022
7 NGUYỄN TRUNG TÍN 25/05/2022
8 Nguyễn Trường An 25/05/2022
9 Công ty TNHH Nội Thất Thế Giới Rèm 25/05/2022
10 Nguyễn Tấn Hoàn Phong 25/05/2022