Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐOÀN THỊ NGỌC MINH 19/08/2022
3 Dương Nguyên Trường Giang 19/08/2022
4 PHAN KIM CHI 19/08/2022
5 hoàng công linh 19/08/2022
6 NGUYỄN TRẦN NGỌC NGÀ 19/08/2022
7 MAI LÊ THÙY TRANG 19/08/2022
8 Dinh Thi Xuan Huong 19/08/2022
9 Nguyễn Thị Thu Hà 19/08/2022
10 Lưu Văn Tuấn 19/08/2022