Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VÕ VĂN HIẾU 09/12/2021
3 DƯƠNG THỊ MINH NGUYỆT 09/12/2021
4 Huỳnh Ngọc Minh Hòa 09/12/2021
5 Ngô Thị Thu Thu Huyền 09/12/2021
6 Ngô Thị Thu Thu Huyền 09/12/2021
7 Trương Cẩm Nhung 09/12/2021
8 THAI THI KIM QUY 09/12/2021
9 Ngô Thị Thu Thu Huyền 09/12/2021
10 HỒ THANH TÂM - UQ- NH - NGUYỄN MINH TRÍ - 0838877577 09/12/2021 10/12/2021