Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM DV CHÂU ĐẠT THÀNH 05/12/2021
3 Bi Ngọc Minh Thi 05/12/2021
4 Nguyễn Thị Thùy Trang 05/12/2021
5 Huỳnh Thị Phương Trúc 05/12/2021
6 Nguyễn Thị Kim Phượng 05/12/2021
7 Đặng Thị Thảo 05/12/2021
8 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NANO 05/12/2021
9 DƯƠNG THỊ THÚY NGA 05/12/2021
10 Nguyễn Thị Thu Hương 05/12/2021