Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN HOÀNG TÂM 20/10/2021
2 TRẦN BÌNH 20/10/2021
3 Nguyễn Thành Nhân 20/10/2021
4 Trương Thị Kim Huyên 20/10/2021
5 NGUYỄN THỊ THU NGÂN 20/10/2021
6 Le Thi Thu Vân 20/10/2021
7 CHÂU QUỐC THANH 20/10/2021
8 LÂM HOÀNG THUẬN 20/10/2021
9 Lê Thị Hiền 20/10/2021
10 HÀ THỊ KIM HƯƠNG 20/10/2021