Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG DUNG 24/01/2022
3 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG DUNG 24/01/2022
4 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG DUNG 24/01/2022
5 ĐÀO THU NGA 24/01/2022
6 Phan Thị Thùy Dung 24/01/2022
7 Trần Thanh Tình 24/01/2022
8 TRẦN QUANG KIỆT 24/01/2022
9 NGUYỄN THỊ LỆ 24/01/2022
10 Trần Mỹ Đan 24/01/2022