Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Kim Ngân 28/10/2021
3 Trần thị Hồng Phượng 28/10/2021
4 VÕ THỊ HÀ GIANG 28/10/2021
5 TRUONG BUU NGỌC 28/10/2021
6 TRẦN VĂN THI 28/10/2021
7 ĐÀO VĂN TIÊN-LƯƠNG THỊ SANG 28/10/2021
8 NGUYỄN VĂN BÁU 28/10/2021
9 Trần thị Hồng Phượng 28/10/2021
10 Lâm Múi 28/10/2021 02/11/2021