Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vũ Thụy Tú Trân 24/01/2022 28/01/2022
3 NGUYỄN THỊ HIỀN 24/01/2022 28/01/2022
4 LÊ VÂN THẢO 24/01/2022
5 Nguyễn Thị Hải Anh 24/01/2022
6 PHAN CHÂU PHI 24/01/2022 27/01/2022
7 Trần Hữu Hiệp 24/01/2022
8 NGÔ TẤN PHÁT 24/01/2022 25/01/2022
9 HOÀNG VĂN LONG 24/01/2022 25/01/2022
10 HOÀNG GIA HÒA - UQ -NH - HOÀN TIẾN PHÁT - 0938122142 24/01/2022 25/01/2022