Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN HOÀNG THỊNH 20/09/2019
2 ĐỖ VĂN TỈNH 20/09/2019
3 CTY TNHH XD CÔNG TRÌNH CG AN THỊNH 20/09/2019 25/09/2019
4 VÕ MINH HOÀNG - LÊ THỊ NGỌC 20/09/2019
5 Phan Minh Triết 20/09/2019
6 NGUYỄN THỊ NGỌC 20/09/2019 08/10/2019
7 ÂU THỊ LAN 20/09/2019 25/09/2019
8 Huỳnh Mỹ Đình 20/09/2019
9 Âu Thị Thanh Liêm 20/09/2019 23/09/2019
10 LÊ THANH BÌNH 20/09/2019