Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Thảo Liên 10/05/2021
2 Nguyễn Thị Mỹ Chi 10/05/2021
3 Võ Thị Mỵ 10/05/2021
4 phạm tuấn đức 10/05/2021
5 LIÊN QUỐC TÂM 10/05/2021 11/05/2021
6 PHẠM HÙNG QUỐC KHÁNH 10/05/2021 24/05/2021
7 Nguyễn Hữu Sơn 10/05/2021 14/06/2021
8 Trần Văn Hùng 10/05/2021
9 Bùi Thị Lịch 10/05/2021
10 Bùi Thiên Tích 10/05/2021 13/05/2021