Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thanh Thảo 20/01/2022
3 Nguyễn Hoàng Mai Phương 20/01/2022
4 PHẠM THỊ KIM THOA 20/01/2022 04/03/2022
5 TRẦN NGHĨA 20/01/2022
6 BÙI NGÔ THỦY TIÊN 20/01/2022
7 Nguyễn Hoàng Mai Phương 20/01/2022
8 HOÀNG TRỌNG VỸ - 0919827768 20/01/2022 03/03/2022
9 Nguyễn Hoàng Mai Phương 20/01/2022
10 Nguyễn Hữu Gôn 20/01/2022