Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 VÕ THỊ MAI 21/10/2020
2 TRẦN VIẾT QUÂN 20/10/2020
3 FPT test 20/10/2020 27/10/2020
4 PHẠM HỒNG NGUYÊN 20/10/2020
5 Lê THỤY NGỌC HUỆ 20/10/2020
6 Trương Bá Quang 20/10/2020
7 TRẦN THỊ HẠNH 20/10/2020
8 NGUYEN NGOC TRANG 20/10/2020
9 PHẠM THỊ BÍCH VIỆT 20/10/2020
10 PHẠM THỊ BÍCH VIỆT 20/10/2020