Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bui Xuan Tuong 07/12/2021
3 LÊ ANH HOÀNG 07/12/2021
4 TỪ VỸ LIÊM 07/12/2021
5 NGUYỄN THỊ KIỀU MỘNG TRANG 07/12/2021
6 TRẦN PHƯƠNG 07/12/2021
7 Đào Thị Hồng Nhi 07/12/2021
8 NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN 07/12/2021
9 CÔNG TY TNHH MỰC LONG 07/12/2021
10 NGUYỄN THANH TÚ 07/12/2021