Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ha doan cuong 17/01/2022
3 CAO VĂN TÂM 17/01/2022
4 NGUYỄN TẤN TRÍ 17/01/2022
5 LÊ THỊ LIÊN 17/01/2022
6 ĐỖ THỊ CHI 17/01/2022
7 Nguyễn Thị Thanh Tâm 17/01/2022 24/01/2022
8 Nguyễn Thị Thùy Trang 17/01/2022 20/01/2022
9 Tiêu Chấn Huy 17/01/2022 18/01/2022
10 PHẠM THỊ THU THỦY 17/01/2022 20/01/2022