Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phùng Tuấn Bảo 16/08/2022
3 HỒ THỊ THANH PHƯƠNG 16/08/2022
4 LÊ BÁ KÔNG 16/08/2022
5 PHAN THANH NHÀN 16/08/2022
6 Nguyễn văn ngọc 16/08/2022
7 Trần Thiên Thanh 16/08/2022
8 Nguyễn Thị Thảo Quyên 16/08/2022
9 To Phung Yen 16/08/2022
10 CHU TRÍ DUY THỨC 16/08/2022