Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HOÀNG OANH 30/07/2021
2 TRẦN VĂN THI 30/07/2021
3 NGUYỄN THỊ HUYỀN NGA 30/07/2021 04/08/2021
4 TRẦN THỊ PHƯỢNG ANH 30/07/2021 04/08/2021
5 Lê Thị Thùy Dương 30/07/2021
6 NGUYỄN THỊ THANH LOAN 30/07/2021
7 NGUYỄN THỊ THU HÀ 30/07/2021 10/08/2021
8 NGUYỄN THỊ THU HÀ 30/07/2021 10/08/2021
9 Nguyễn Kim Hoàng Yến 30/07/2021 04/08/2021
10 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 30/07/2021