Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN VĂN THẠCH 23/05/2022
3 Bành Chí Linh 23/05/2022
4 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 23/05/2022
5 PHAN THỊ MỸ LY 23/05/2022
6 Trần Thị Thùy Vân 23/05/2022
7 Công ty TNHH MTV Phát Triển Dự án Đại Đồng 23/05/2022
8 Nguyễn Thị Ngần 23/05/2022
9 Giang Thiềm 23/05/2022
10 Lê Huỳnh Anh Tuấn 23/05/2022 30/05/2022