Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Cẩm Hoa 20/01/2022
3 Vũ Kỳ Nam 20/01/2022
4 Phạm Ngọc Phương Linh 20/01/2022
5 NGUYỄN THỊ DIỄM 20/01/2022
6 TRIỆU TUYẾT TRINH 20/01/2022
7 Nguyễn Tài Thi 20/01/2022 25/01/2022
8 Dương Văn Vũ 20/01/2022 21/01/2022
9 Lê Thị Huyền Anh 20/01/2022
10 CTY TUAN HUNG 20/01/2022