Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Diệp Thường 16/10/2019 21/10/2019
2 TRỊNH THỊ THANH DÂN 16/10/2019 18/10/2019
3 PHẠM THỊ TUYẾT MAI 16/10/2019 18/10/2019
4 Đặng Văn Chuyển 16/10/2019 18/10/2019
5 PHAN ĐÌNH LÂM 16/10/2019 18/10/2019
6 TRẦN THỊ VIỆN 16/10/2019 18/10/2019
7 TRỊNH THỊ NGỌC HUYỀN 16/10/2019 18/10/2019
8 NGUYỄN THỊ ĐIỆP 16/10/2019 18/10/2019
9 Trần Thị Kiều 16/10/2019 18/10/2019
10 Khương Huy Tư 16/10/2019 18/10/2019