Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Lê Kiều Hạnh 20/01/2022
3 Đỗ Trường Nguyên Thảo 20/01/2022
4 Trần Nguyễn Tấn Duy 20/01/2022
5 Nguyễn Thị Mai Thảo 20/01/2022
6 CỒNG TY TNHH HIỆP HÒA HOUSE 20/01/2022
7 PHẠM THỊ CẨM NIỀM 20/01/2022
8 CÔNG TY Cổ Phần Truyền Thông Sài Gòn Lạc Xoong 20/01/2022 07/02/2022
9 Trần Hồng Lê 20/01/2022
10 Hoàng Văn Bình - Trần Kim Dung 20/01/2022 10/02/2022